pravá ruka vašeho týmu

 

image

LEKTOR, KONZULTANT, PEDAGOG

Jako člen Katedry sociální práce FF UK se věnuji výuce budoucích sociálních pracovníků, jako konzultant poradenství a lektorování pro management organizací, služeb a projektů v sociální oblasti.

Od roku 2006 působím ve vedoucích pozicích v sociálních službách a svůj profesní zájem obracím k vedení, řízení a evaluaci organizací, služeb a projektů v sociální práci a sociálních službách. Od roku 2010 vedu soukromou praxi jako lektor, konzultant a kouč.

Ve vzdělávání a tréninku můžete očekávat lektorování postavené na zmapování vašich konkrétních potřeb a vysoce interaktivní a intenzivní pojetí. Naši spolupráci při konzultacích vystavíme na dobře vymezeném zadání a zaměříme ji na řešení a využití osvědčených metod práce. Budeme postupovat společně k jasným a konkrétním závěrům a výsledkům.

Mám radost, když mohu být na čas pravou rukou týmů i jednotlivců a posouvat je ke spokojenější budoucnosti, efektivní práci a skvělým výsledkům. Těším se na spolupráci.


Vzdělání
Filozofická fakulta UK v Praze

sociologie (PhD., 2016)

Filozofická fakulta UK v Praze

sociální práce (PhDr., 2010)


Hodnoty a přístup
TAH NA BRANKU

Nejprve společně definujeme cíle, poté podle potřeb nastavíme způsob práce. Mluvím jasně a jdu k věci, podle potřeby zaimprovizuji, nebojím se alternativních řešení. A na konci konkrétní výsledky - tyto principy moji klienti oceňují.

NEZÁVISLOST

Nezastupuji žádnou politickou stranu, veřejnoprávní instituci, asociaci, sdružení, zájmovou skupinu nebo názorový proud. To mi umožňuje říkat věci tak, jak je cítím a jak mi přijdou logické.

DŮVĚRA

Vždy si vážím ústní domluvy, daného a jasného slova a dohody. Stejně tak mlčenlivost o průběhu spolupráce se zákazníky či klienty považuji za samozřejmost. Toto nabízím i očekávám po celou dobu spolupráce.

ROZVOJ

Orientuji se na vedení lidí ke změně a řešení s citem k  okolnostem a přesně na míru. Takový přístup považuji za optimální při konzultacích, ve vzdělávání i při řešení projektů.

70

organizací

3100

hodin tréninků a kurzů

2300

koučovacích a konzultačních hodin

NABÍDKA

TRÉNINKY A KURZY

Vzdělávání na míru organizace a s výraznou orientací na interaktivní pojetí a aplikaci do praxe v oblastech:

Management v sociálně zdravotní oblasti

  • Strategické řízení, řízení lidí a týmů, řízení projektů, zavádění změn, time management, řízení kvality, fundraising, marketing a public relations

Sociální práce a sociální služby

  • Standardy kvality - aplikace do služby, procesy v sociálních službách, správa a tvorba vnitřních předpisů

Některé kurzy mají akreditaci MPSV ČR pro další vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb.

MANAŽERSKÉ KONZULTACE, SUPERVIZE A ZÁSAHY

Odborný, chytrý a na řešení orientovaný pohled na problém v rámci konzultace v následujících oblastech situačního, změnového a krizového managementu včetně asistence při zavádění opatření:

  • návrh a realizace assessment centra, konzultace ke strategiím a produktům, vedení strategických plánování, manažerské supervize, analýzy, návrhy a zavádění nových procesů a změn, evaluace kvality a služeb, personální analýzy atd.
FACILITACE a MODEROVÁNÍ

Facilitace a moderování skupinových akcí vám umožní plně se věnovat tématu a předat mi odpovědnost za vedení setkání, kvalitu výstupů a dosažení cílů setkání.
Tyto metody lze využít například při:

  • moderování a vedení konferencí, workshopů, kulatých stolů, fokusních skupin, vedení strategických plánování,vedení problematických porad, teambuildingy od A do Z
APLIKOVANÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM

Rozpracování myšlenky, zvolení cílů a vhodné metodologie, provedení potřebných analýz a formulace opatření a řešení, vždy ve spolupráci se zadavatelem a na míru. To je aplikovaný sociální výzkum v mém pojetí. Mezi realizované akce patří:

  • plánování strategie sítě rozvoje služeb v regionech (tzv. komunitní plánování), analýzy legislativy a dobré praxe, audity systémů a procesů v oblasti sociální práce, evaluace projektů a kvality služeb

Přesně tohle jste hledali? Tak pojďme spolupracovat!

REFERENCE

KONTAKT

PhDr. Petr VOJTÍŠEK, PhD.

Na Osice 14

252 41  Zlatníky-Hodkovice

Telefon: +420 777 212 908  

E-mail: info@vojtisekpetr.cz

IČ: 74157442

bankovní spojení: 1028112017/3030, Air Bank